Doprava

Skladovanie

Čo ponúkame


Doprava

Zabezpečujeme dopravu tovaru návesovými súpravami podľa konkrétnych požiadaviek zákazníkov. Medzi najdôležitejšie požiadavky patrí doručenie v stanovenom čase, vysoká spoľahlivosť dopravy, akceptovateľná cena, zhoda s najvyššími ekologickými požiadavkami a pružná reakcia na neplánované ako aj plánované potreby odberateľov našich služieb.

Skladovanie

Disponujeme vlastnou 100-paletovou skladovou kapacitou pre uskladnenie tovaru, ktorý uviazol v procese doručenia medzi bodom vyzdvihnutia a doručenia, najčastejšie spôsobený nedostatočnou skladovou kapacitou. Sklad je vybavený regálmi a je temperovaný. Disponujeme vlastnou manipulačnou technikou. Okrem uloženia tovaru na paletách ponúkame služby zabalenia, triedenia, rozloženia tovaru podľa ďalších distribučných požiadaviek a označenie štítkami.

O spoločnosti


História poskytovania dopravných služieb sa začala v roku 2000, založením firmy Michal Rizman – RP Trans. Doprava bola vykonávaná dnes už historickou súpravou zloženou z ťahača LIAZ110 a návesu BSS s kapacitou 30 Europaliet. Po dvojročnej stabilizácii na trhu a vytváraní si okruhu klientov sa firma začala pozvoľne rozvíjať najskôr modernizáciou súpravy a krátko potom rozširovaním počtu vozidiel a s tým súvisiacim počtom zamestnancov.

V roku 2013 sa firma transformovala na spoločnosť Pro Transport s.r.o. Postupným vývojom, zbieraním skúseností, snahou poskytovať lepšiu službu ako konkurencia, prekonaním krízových rokov 2008/2009, učením sa v oblastiach úzko súvisiacich s poskytovanou dopravnou službou sa firma rozvinula na momentálny počet 8 návesových súprav o ktorých životaschopnosť sa stará tím trinástich ľudí.

0

POČET NAJAZDENÝCH KILOMETROV V DANOM ROKU

Roky skúseností

Počet vykonaných zákaziek v danom roku

Počet jazdných súprav

Naša filozifia


Základnou stavebnou jednotkou každej spoločnosti, bez ohľadu na to aký druh služby alebo tovaru poskytuje, je človek alebo tím ľudí. Ďalšou dôležitou súčasťou je nástroj, alebo skrátene stroj, ktorý môže byť pomôckou, v našom prípade nevyhnutným nástrojom v autodoprave.

Ak sa dokáže stretnúť kvalitný tím ľudí s kvalitnou technikou, podporený dobrou firemnou kultúrou a schopnosťou komunikácie medzi sebou, vzniká predpoklad na úspešné premietnutie myšlienok do praxe. Mojou filozofiou je vytvoriť a pracovať v tíme, zloženom z kvalitných ľudí ktorých spája podobná životná ideológia a pracovať s technikou, ktorá ponúka komfort a kvalitu najnovších technologických objavov tejto doby. Spolu s tímom týchto ľudí chceme ponúknuť kvalitnú dopravnú službu, ktorá predčí očakávania zákazníkov.

Náš tím


Michal Rizman
Peter Kolarovský

Naša flotila


Scania S500

Scania R450

Mercedes-Benz Actros 1845

návesov značiek Schmitz, Krone a Kogel

Všetky vozidlá spĺňajú emisnú normu Euro 6